Hyresinbetalning

Example

Gammelstabo följer föreskrifterna i hyreslagen om inbetalning av hyra. Hyresnivån bestäms i förhandlingar med Hyresgästföreningen. Flera olika parametrar bestämmer hyran. Faktorer som har betydelse kan bland annat vara lägenhetens storlek, planlösning, tvättstuga, förvaringsutrymme, fastighetsservice, närhet till kommunikationer och läge.
Hyran betalas månadsvis i förskott. Fyra gånger per år får du hyresavier utsända av HSB. Hyresavierna avser i samtliga fall de tre följande månaderna. För att undvika kravavgift måste hyran betalas före den sista i varje månad.
Skulle du sakna någon hyresavi går det bra att vända sig till HSB kundservice 0770 - 33 00 60.