Parkeringsinformation

Gammelstabo har träffat avtal med Aimo-park
gällande parkeringarna på Gränderna.

Samtliga parkeringsytor blir från och med 1 februari 2019 avgiftsbelagda.

Detta för att bilar och andra fordon av rättvise skäl behöver finansiera sina egna kostnader.

Vi vill inte fortsätta finansiera de ökande kostnaderna för bilparkeringarna  med lägenhetshyror,
detta då det finns många  hyresgäster på Gränderna som saknar bil.

Aimo-park tillhandahåller möjlighet betala både via app och sms.