Hundar och husdjur

Hundar skall hållas kopplade inom området och du skall plocka upp efter din hund. Nedan kan du läsa vilka regler som gäller inom hela kommunen

Hundar skall hållas kopplade inom centrum hela året. I övrigt skall hundar hållas kopplade på försäljningsplats medan torghandel pågår, på lekplats samt under perioden från och med den 1 maj till och med den 30 september i park och på planteringsplats.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. Av 2 och 3 §§ framgår att regleringen i detta stycke endast omfattar offentliga platser och vissa med offentliga platser jämställda områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på följande begravningsplatser: Innerstadens kyrkogård, Örnäsets kyrkogård, Nederluleå kyrkogård och Råneå kyrkogård.

Viktigt!
Föroreningar efter hund skall plockas upp:
– inom följande detaljplanelagda områden i Luleå tätort: Innerstaden, Norra Bergnäset, Villastaden, Bergstaden, Trolleberg, Trollheden, Trollnäs, Mjölkudden, Notviken Östermalm, Bergviken, Kallkällan, Klintbacken, Porsön, Björkskatan, Lulsundet, Kronan, Malmudden, Östra och Västra Skurholmen, Fridhem, Lövskataheden, Svartöstaden, Örnäset, Bredviken, Lerbäcken, Burströmska Gärdan, Karlsvik och Hertsön.
– inom följande detaljplanelagda områden i Gammelstads tätort:
Stadsön, Ektjärn, Öhemmanet och Kyrkbyn.
– inom följande detaljplanelagda områden i Råneå tätort:
Tallheden, Västibyn, Centrala Byn, Östra Byn, Norra Byn, Sundet, Hägnheden och Holmen.
– inom detaljplanelagda områden i Södra Sunderbyn, Alvik, Antnäs, Bensbyn, Bälinge, Måttsund, Rutvik, Klöverträsk, Persön, Sundom, Jämtön och Niemisel.
– på gång, cykel- och mopedbanor inom övriga detaljplanelagda områden än vad som ovan uppräknats.