Hyresinbetalning

Gammelstabo följer föreskrifterna i hyreslagen om inbetalning av hyra. Hyresnivån bestäms i förhandlingar med Hyresgästföreningen. Flera olika parametrar bestämmer hyran. Faktorer som har betydelse kan bland annat vara lägenhetens storlek, planlösning, tvättstuga, förvaringsutrymme, fastighetsservice, närhet till kommunikationer och läge.

Hyran betalas månadsvis i förskott. Fyra gånger per år får du hyresavier utsända av HSB. Hyresavierna avser i samtliga fall de tre följande månaderna. För att undvika kravavgift måste hyran betalas före den sista i varje månad.
Skulle du sakna någon hyresavi går det bra att vända sig till HSB kundservice 0770 – 33 00 60.

Du kan enbart betala hyran via bankgiro. Bankgiro kan bland annat betalas på följande sätt:
– Internetbank
– Samtliga av bankens kuverttjänster
– Bankkontor
– Autogiro
Autogiro ger fördelen att du inte riskerar att glömma att betala hyran i tid. Autogiro är en service som inte kostar något extra. Det enda villkoret är att det finns pengar på ditt konto när betalningen ska göras.

För autogiroanmälan kontakta HSB Kundservice 0770 – 33 00 60

Var noga med att betala hyran i tid då upprepat försenad hyresinbetalning är ett giltigt skäl för uppsägning av hyreskontrakt. Så länge du inte fått en påminnelse om hyran kan du betala in avgiften med befintligt inbetalningskort. Om du ännu inte har betalat hyran efter sju till åtta dagar kommer en påminnelse i brevlådan tillsammans med en kravavgift.


Om du inte har betalat hyran trots påminnelsen och inte kontaktat HSB, skickas ditt ärende vidare till inkasso. Gammelstabo anlitar ett externt inkassoföretag för dessa ärenden. När ärendet ligger hos inkassoföretaget tillkommer inkassoavgifter. Om du ändå inte betalar din skuld görs en ansökan till kronofogdemyndigheten om vräkning. I detta fall kontaktas även socialförvaltningen.

Av beloppet på hyresavin är 12 kronor en ersättning till Hyresgästföreningen för deras förhandlingsarbete. Storleken på denna avgift bestäms av Hyresgästföreningen och betalas av samtliga Gammelstabos bostadshyresgäster.