När du flyttar ut

Vid avflyttning måste kontraktet alltid sägas upp skriftligt. Gör det i god tid – du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden.

Uppsägningstiden står angiven i kontraktet, observera att den månad lägenheten sägs upp inte räknas in i uppsägningstiden. Blankett för uppsägning hittar du här

I samband med att du flyttar gör HSB en besiktning av lägenheten där vi kontrollerar eventuella skador. Vi skickar en kallelse till besiktningen hem till dig. Det är bra om du kan närvara vid besiktningen, gärna tillsammans med den tillträdande hyresgästen. Tänk på att utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen.

Vi kommer även kontakta dig för en förbesiktning, som hjälper oss planera våra eventuellt kommande arbeten.

Om du byter lägenhet inom fastigheten så följer förrådet med lägenheten och måste därmed skiftas.

Avflyttsstädning
När du lämnar lägenheten är det viktigt att den är avflyttsstädad. Om lägenheten inte är ordentligt städad kompletterar vi städningen och debiterar dig för kostnaden. Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar och hyllor ska repareras. Gardinbeslag, vädringsbeslag och brandvarnare ska lämnas kvar i lägenheten. Som hyresgäst är du skyldig att betala för eventuella skador eller ombyggnader i lägenheten som måste återställas vid avflyttningen. Kom ihåg att även städa balkongen och förrådet innan du lämnar in nycklarna.

Checklista för städningen

Nycklar, abonnemang m.m.

Samtliga nycklar, inklusive kopior, och tvättcylinder lämnas till HSB i samband med besiktningen av lägenheten.

Glöm inte att göra flyttanmälan till skattemyndigheten och i förekommande fall extra tillval för kabel-TV och Internet.