När ska du ringa Journumret

HSBs journummer använder du vid akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag. För att du ska veta i vilka fall du ska använda journumret har vi nedan sammanställt en lista över de vanligaste ärendena. Tänk på att du vid missbruk kan bli ersättningsskyldig för jour- eller väktarutryckning.

Jourärenden hanteras av HSBs fastighetsjour i samråd med Gammelstabo. När du ringer jouren är det vikigt att uppge namn, ärende samt dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna följa upp ärendet.

Telefonnumret till HSB jouren är 0770 – 33 00 70 – välj vidarekoppling till jouren.

Observera att alla fel som upptäcks under kontorstid anmäls till HSBs felmälan, telefon 0770 – 33 00 70.

HSB kommer endast att göra jourutryckningar vid ärenden som utgör en direkt fara för personskada eller fastigheten.

Vatten
– Ring jouren ifall det läcker vatten i lägenheten (obs. gäller inte dropp från läckande kranar)
– Ring jouren om du helt saknar vatten i lägenheten. Saknar du enbart varmvatten anmäler du felet till felanmälan nästkommande vardag. Ring jouren om nästkommande dag inte är en arbetsdag

Avlopp
– Ring jouren om det är stopp i WC och det inte finns fler toaletter i lägenheten. Vid fler toaletter anmäler du felet till felanmälan nästkommande dag. Ring jouren om nästkommande dag inte är en arbetsdag
– Problem med att spola anmäls till felanmälan nästkommande vardag. Använd en hink vatten att spola med tills dess att felet är åtgärdat

Värme
– Ring jouren vid väsentlig temperatursänkning i lägenheten. Vid mindre temperatursänkning anmäler du felet till felanmälan nästkommande vardag. Ange alltid uppmätt rumstemperatur vid anmälan

El
– Hyresgästen har själv ett ansvar att byta ut proppar om det finns sådana i lägenheten. Ring jouren om du saknar betydande el i lägenheten och alla proppar är utbytta

Ventilation
– Stopp i ventilationen anmäls till felanmälan nästkommande arbetsdag.

Nycklar och Lås
– Kontakta jouren vid allvarliga fel på låsutrustning/passersystem. Vid begäran om låsöppning av lägenhet kontaktar du valfri låssmed

Tvättstuga
– Fel på tvättutrustning anmäls till felanmälan nästkommande vardag. Jouren kontaktas endast ifall tvätt fastnat i maskinen under pågående tvättpass. I dessa fall kan jouren ge instruktioner per telefon och eventuellt vara till hjälp. Observera att ingen jourutryckning sker för att öppna tvättmaskiner.

Snö- och halkbekämpning
– Ring jouren vid betydande säkerhetsrisker såsom farliga istappar, starkt begränsad framkomlighet eller extrem halka.

Störningar
– Ring jouren om det sker allvarliga störningar sen kväll/nattetid. Glöm inte att uppge namn eller lägenhetsnummer på den du anmäler. I första hand ska Polisen kontaktas vid allvarliga ärenden.