Tillval

Vi kan erbjuda er som hyresgäster tillval till er lägenhet.

Viss reservation för att aktuellt tillval är möjligt just i din lägenhet.

Har du önskemål om andra tillval eller förändringar i din hyreslägenhet, kontakta oss för en dialog.

Finns intresse för något tillval anmäl intresse till HSB Kundservice  0770 – 33 00 60, vi bokar ett möte och undersöker om det aktuella tillvalet är möjligt just i din lägenhet.