SMS-park byts ut

Från den 15/12 kommer vi att börja montera ner sms-park skyltar och ersätta med MobilPark med sms-funktion Detta på grund av att smspark appen kommer att upphöra. Manual för MobilPark hittar du i menyn under blanketter och broschyrer. Zonkoden vi kommer att använda för MobilPark är: 1050 Gammelstadbo

Coronainformation

För att minimera smittspridning bland hyresgäster, personal och entreprenörer så avvaktar vi med felanmälningar inne i lägenheter som inte är av akut karaktär. Exempel på akuta ärenden är elfel, läckage, stopp i avlopp, trasig kyl och frys.

Parkeringsinformation

Gammelstabo har träffat avtal med Aimo-parkgällande parkeringarna på Gränderna. Samtliga parkeringsytor blir från och med 1 februari 2019 avgiftsbelagda. Detta för att bilar och andra fordon av rättvise skäl behöver finansiera sina egna kostnader. Vi vill inte fortsätta finansiera de ökande kostnaderna för bilparkeringarna  med lägenhetshyror,detta då det finns många  hyresgäster på Gränderna som saknar […]

Angående artikel i NSD 16 maj

Till Gammelstabos intressenter Först måste vi medge att vi blivit ledsna över de påståenden som riktades mot oss i NSD 16 maj.Varken vår egen personal eller våra samarbetspartners känner igen beskrivningen. Vi har för 4 års sen gått ut med en hyresgästenkät där hyresgästerna fick komma med önskemål om en rad frågor. Vi har nu […]

Nya priser för Carport och motrvärmarplats

Carportplats Pris 350kr/mån i det priset ingår 500KWh/år i förbrukad el, elförbrukning utöver det debiteras med 1,5kr/KWh, priset gäller 2017.Önskas kontinuerlig el tillkommer 400kr/mån.Årsavläsning juli månad varje år. Motorvärmarstolpe Pris 300kr/mån i det priset ingår 500KWh/år i förbrukad el, elförbrukning över det debiteras med 1,5kr/KWh, priset gäller 2016.Önskas kontinuerlig el tillkommer 400kr/mån.Årsavläsning juli månad varje […]