Lägenhetsförmedling – Lediga lägenheter

HSB Norrbotten sköter om Gammelstabos lägenhetsförmedling.

  • Sökande måste ha fyllt 18 år
  • Sökande får ej ha några betalningsanmärkningar
  • Sökande skall inneha en fast/tillsvidareanställning (inkomst av tjänst) som skall bestyrkas (väl dokumenterad, arbetat minst 7 månader)
  • Sökande skall ha goda vitsord från sitt tidigare boende och vara en god granne
  • Sökande skall ha en årsinkomst om minst 4,5 gånger årshyran
  • Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek
  • Lägenheten upplåtes som huvudsaklig bostad till hyresgästen och denne skall vara folkbokförd i lägenheten

Lediga lägenheter, gå vidare via nedan länk;