På gång i området

Här nedan lägger vi ut information när något händer i din fastighet eller i området där du bor.
Det är viktigt att titta här först om man undrar över något avbrott eller liknande.

SMS-park byts ut

Från den 15/12 kommer vi att börja montera ner sms-park skyltar och ersätta med MobilPark med sms-funktion

Detta på grund av att smspark appen kommer att upphöra. Manual för MobilPark hittar du i menyn under blanketter och broschyrer.

Zonkoden vi kommer att använda för MobilPark är: 1050 Gammelstadbo

Coronainformation

För att minimera smittspridning bland hyresgäster, personal och entreprenörer så avvaktar vi med felanmälningar inne i lägenheter som inte är av akut karaktär. Exempel på akuta ärenden är elfel, läckage, stopp i avlopp, trasig kyl och frys.

Parkeringsinformation

Gammelstabo har träffat avtal med Aimo-park
gällande parkeringarna på Gränderna.

Samtliga parkeringsytor blir från och med 1 februari 2019 avgiftsbelagda.

Detta för att bilar och andra fordon av rättvise skäl behöver finansiera sina egna kostnader.

Vi vill inte fortsätta finansiera de ökande kostnaderna för bilparkeringarna  med lägenhetshyror,
detta då det finns många  hyresgäster på Gränderna som saknar bil.

Aimo-park tillhandahåller möjlighet betala både via app och sms.