På gång i området

Här nedan lägger vi ut information när något händer i din fastighet eller i området där du bor.
Det är viktigt att titta här först om man undrar över något avbrott eller liknande.

Coronainformation

För att minimera smittspridning bland hyresgäster, personal och entreprenörer så avvaktar vi med felanmälningar inne i lägenheter som inte är av akut karaktär. Exempel på akuta ärenden är elfel, läckage, stopp i avlopp, trasig kyl och frys.

Parkeringsinformation

Gammelstabo har träffat avtal med Aimo-park
gällande parkeringarna på Gränderna.

Samtliga parkeringsytor blir från och med 1 februari 2019 avgiftsbelagda.

Detta för att bilar och andra fordon av rättvise skäl behöver finansiera sina egna kostnader.

Vi vill inte fortsätta finansiera de ökande kostnaderna för bilparkeringarna  med lägenhetshyror,
detta då det finns många  hyresgäster på Gränderna som saknar bil.

Aimo-park tillhandahåller möjlighet betala både via app och sms.

Angående artikel i NSD 16 maj

Till Gammelstabos intressenter

Först måste vi medge att vi blivit ledsna över de påståenden som riktades mot oss i NSD 16 maj.
Varken vår egen personal eller våra samarbetspartners känner igen beskrivningen.

Vi har för 4 års sen gått ut med en hyresgästenkät där hyresgästerna fick komma med önskemål om en rad frågor. Vi har nu under 4 år arbetat hårt för att tillmötesgå våra hyresgästers önskemål.

Precis i dagarna blir vi klara med de sista prioriterade önskemålet, då vi gått igenom alla så kallade tappställen för vatten och åtgärdat läckage och bytt över 70 st köksblandare till moderna blandare.

De övriga av hyresgästerna prioriterade önskemålen som vi åtgärdat är bl.a.

  •  Asfalterat om hela området, en mycket kostsam åtgärd.
  •  Bytt hela ventilationssystemet i samtliga lägenheter, en mycket kostsam åtgärd.
  •  Bytt två stora fjärrvärmecentraler för att få ett mer driftssäkert system.
  •  Skapat ca 70 st nya motorvärmarplatser.
  •  Byggt om hela elsystemet för parkeringen för att klara 10A säkring i varje motorvärmarstolpe/carportplats mot 6A säkring tidigare.
  •  Tillgodosett flertalet hyresgästers önskemål om en egen diskmaskin installerad i lägenheten, möjligheten fanns ej tidigare.
  •  Tillgodosett flertalet hyresgästers önskemål om en egen tvättmaskin & torktumlare installerad i lägenheten, möjligheten fanns ej tidigare.
  •  Tillgodosett flertalet hyresgästers önskemål om en säkerhetsdörr installerad till lägenheten, möjligheten fanns ej tidigare.
  • Sommaren 2017 byggdes flertalet grillplatser gemensamt med hyresgästerna.

Vi upplever inte att gruppen av människor i den lokala Hyresgästföreningen är representativ för de ca 1200 hyresgästerna som bor i området. Sammansättningen av gruppen har också varierat kraftigt, bara under sista året, varför vi valt att avvakta till hösten 2018 med nya träffar, kontakter via telefon och epost förekommer dock kontinuerligt.
Vi stödjer dessutom redan en mycket väl fungerade grupp hyresgäster som varje år bland annat anordnar ett väl fungerande och mycket uppskattat julbord.
Vårt samarbete med Hyresgästföreningen centralt i Luleå & Norrbotten fungerar alldeles utmärkt.

Med vänliga hälsningar
Gammelstabo

Patrik Junkka